جلوگیری از اسپم در وردپرس شاخص

جلوگیری از اسپم در وردپرس

قسمت نظرات یا کامنت‌ها در سایت، یک راهِ ارتباطی مناسب خوانندگان سایت با شما است. متأسفانه، وقتی در سایت خودتان امکان درج نظر برای مخاطبان قرار دهید؛ ناگزیر با اسپم هم مواجه خواهید شد. مگر اینکه سایت شما از آن دسته سایت‌هایی نباشد که از کاربران درخواست ارائه‌ی بازخورد از طریق کامنت داشته باشید. در غیر این صورت حتماً با اسپم‌ها در مواقعی مواجه خواهید شد. بنابراین جلوگیری از اسپم در وردپرس یکی از مسائلی است که باید یک […]

بیشتر بدانید ...