رفع خطای وردپرس Header already sent خروجی غیرمنتظره

رفع خطای وردپرس Header already sent خروجی غیرمنتظره