مدیریت منابع

مدیریت منابع در پروژه‌های نرم‌افزاری

مدیران پروژه‌هایی که درگیر پروژه‌های مهندسی نرم‌افزار می‌شوند؛ باید به‌صورت دقیق از ابتدای پروژه تا رسیدن به پایان آن‌ها، منابع پروژه را مدیریت کنند. این منابع شامل بودجه و نیازمندی‌های مشتری است. برای جلوگیری از عواقب منفی مانند تأخیر، کاهش کیفیت یا افزایش هزینه‌ها، مدیران باید منابع موردنیاز را تخمین زده، برنامه‌ریزی کنند و بر اساس بالاترین اولویت‌ها و زمان‌بندی‌های انجام‌شده آن منابع را توزیع کنند.
منظور ما از منابع، معمولاً همان افراد حاضر در پروژه، زمان آن‌ها و توانایی‌های […]

بیشتر بدانید ...