بهبود بازدهی با روش اسکرام

اسکرام | Scrum

بهبود بازدهی به روش اسکرام
اسکرام یک متدولوژی از نوع توسعه‌ی چابک نرم‌افزار (Agile) است. در این مقاله می‌خواهیم روش استفاده از این متدولوژی را برای بهبود بازدهی، بررسی کنیم. برای پیاده‌سازی عناصر چابک در کارتان، چندین ابزارِ معروف را معرفی و پیشنهاداتی را ارائه خواهیم کرد.
 
روش اسکرام می‌تواند هم به تیم‌های بزرگ و هم به تیم‌های کوچک، برای رسیدن به اهدافشان کمک کند. همچنین برای جلب رضایت مشتریان و توسعه‌ی بهترِ روابط تیمی مفید است. اما چگونه؟
 
قبل از هر […]

بیشتر بدانید ...