چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار

چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار

چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار (Software Development Life Cycle) یا به‌اختصار SDLC به دنباله‌ی ساختاریافته و کاملاً مشخصی از مراحل در مهندسی نرم‌افزار گفته می‌شود که برای توسعه‌ی یک محصول نرم‌افزاری معین انجام می‌شوند.
 
فعالیت‌های چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار
چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار یک سری از گام‌هایی را ارائه می‌کند که برای طراحی و توسعه‌ی یک محصول نرم‌افزاری کارآمد باید انجام شوند. چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار یا SDLC شامل گام‌های زیر است:

 
ارتباطات | Communication
این اولین گام در چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار است. جایی که کاربر برای ساخت […]

بیشتر بدانید ...