bit.ly bily.ir

کوتاه کننده bit.ly فیلتر(و البته رفع فیلتر) شد؛ از جایگزین ایرانی bily.ir استفاده کنید!

اخیرا مشاهده شد که کوتاه کننده معروف bit.ly در شبکه ی داخل کشور فیلتر شده است و با توجه به عدم ادامه فعالیت کوتاه کننده های دیگر لینک مانند goo.gl از این پس محبوب ترین سرویس کوتاه کننده لینک یعنی bit.ly نیز از دسترس کاربران ایرانی خارج شده است.
به روزرسانی: این کوتاه کننده پس از مدت کوتاهی رفع فیلتر شد.
کوتاه کننده لینک چیست؟
کوتاه کننده لینک قادر است تا لینک های بلند و به اصطلاح بی ریخت شما را به […]

بیشتر بدانید ...