php

چگونه از اجراشدن فایل‌های PHP در برخی از پوشه‌های وردپرس جلوگیری کنیم؟

فایل‌های PHP بر روی وب‌سایت وردپرس شما حکم فایل‌های اجرایی را دارند و اگر فراخوانی شوند اجراشده و عملیاتی را انجام می‌دهند که اغلب با خروجی بصری همراه است یا حتی می‌تواند چنین نباشد. اگر می‌خواهید خیالتان از همه‌چیز راحت باشد و از نواقص امنیتی، بک دورها و غیره در امان باشید، بایستی دسترسی اجرای فایل‌های PHP در برخی از پوشه‌ها به‌صورت مستقیم را ببندید.
اغلب فایل‌هایی که در هسته اصلی وردپرس تان(/wp-includes/) قرار دارند به‌صورت مستقیم فراخوانی نخواهند شد […]

بیشتر بدانید ...