آپدیت تماس صوتی تلگرام در ایران فعال شد!

تقریبا یک هفته از ارائه به روزرسانی پر سر و صدای این پیام رسان مشهور می گذرد. تلگرام چندی پیش عنوان کرد که به روزرسانی جدیدی برای این پیام رسان در نظر گرفته است که شامل امکان برقراری تماس صوتی می شود.
برای آموزش فعال کردن تماس صوتی تلگرام، به روزرسانی های پایان مطلب را بخوانید.
طبق اظهارات تلگرام که در بلاگ این شرکت موجود است و ما نیز به طور کامل آن را بر روی سایت قرار دادیم، آپدیت تماس […]

بیشتر بدانید ...