WhatsApp Business شما را به مشتریان تان متصل می کند!

WhatsApp Business شما را به مشتریان تان متصل می کند!

WhatsApp Business یا واتس اپ تجاری (شغلی)، به منظور ایجاد رونق برای کسب و کارهای کوچک از طریق اتصال کسب و کارها به مشتریان، توسط شرکت فیسبوک راه اندازی و معرفی شد. WhatsApp Business یک برنامه اختصاصی تحت پلتفرم اندروید و خاص کسب و کارهای کوچک است. با استفاده از واتس اپ بیزینس قادر خواهید ..